Erkenning als sportclub

In onderstaande document kunt u nagaan of u vereniging/organisatie in aamerking komt voor subsidies:

Erkenning sportvereniging in Wetteren

Een aanvraagformulier om in aanmerking te komen om een “Erkende sportvereniging in Wetteren” te worden, is beschikbaar op de sportdienst of kan gedownload worden via deze link: aanvraagformulier erkenning sportvereniging .