Erkenning als sportclub

In dit document kan je nagaan of je vereniging/organisatie in aamerking komt voor subsidies:

Erkenning sportvereniging in Wetteren

Een aanvraagformulier om in aanmerking te komen om een “Erkende sportvereniging in Wetteren” te worden, is beschikbaar bij de sportdienst  of kan hier gedownload worden.