Erkenning als sportclub

In dit document ka je nagaan of je vereniging/organisatie in aamerking komt voor subsidies:

Erkenning sportvereniging in Wetteren

Een aanvraagformulier om in aanmerking te komen om een “Erkende sportvereniging in Wetteren” te worden, is beschikbaar bij de sportdienst of kan gedownload worden via deze link of kan hier gedownload worden.