Tarieven

Zomer 2021 (de tarieven voor 2022 komen binnenkort online)

 Tickets

Inwoner van Wetteren, Laarne, Melle, Wichelen

Niet-inwoner van Wetteren 

Volwassene

 € 5

 € 8

Kind jonger dan 12 jaar

Lid gezinsbond

Houder van een EDC
(European Disability Card)
https://eudisabilitycard.be/nl

€ 2,50 

€ 4 

Erkende groepering(min. 10 personen) 
vanaf 12 jaar

 € 4

€ 6 

Erkende groepering(min. 10 personen) 
jonger dan 12 jaar

 € 2

€ 3 

Kind jonger dan 5 jaar

 gratis

 gratis

Uitpas Dender met kansentarief

 € 3

€ 3

 12-beurtenkaart

Inwoner van Wetteren

Niet-inwoner van Wetteren 

Volwassene

 € 50

 € 80

Kind jonger dan 12 jaar

Lid gezinsbond

Houder van een EDC 
(European Disability Card)
https://eudisabilitycard.be/nl

€ 25

€ 40 

Meerbeurtenkaarten 

Meerbeurtenkaarten zijn strikt persoonlijk! Ze zijn op naam te koop aan de kassa.

  • Reserveer je zwembeurt via de webshop of aan de kassa
  • Je moet de meerbeurtenkaart verplicht bijhebben op de dag dat je komt zwemmen. Zo niet, krijg je geen toegang.

 

Tickets worden nooit terugbetaald (ook niet om medische redenen of omwille van slecht- of noodweer).

Enkel om medische redenen kan je tickets laten verplaatsen naar een andere dag, onder volgende voorwaarden:

  • Dit kan enkel telefonisch (09 369 01 86) ten laatste de dag voordien tot 12 uur.
  • Je moet een medisch attest kunnen voorleggen. Via telefoon krijg je de toelichting hoe je dat moet bezorgen.

De dag zelf kan je nooit een ticket laten verplaatsen. Tickets worden onder deze voorwaarden enkel verplaatst, nooit terugbetaald. Bij misbruik gelden  dezelfde maatregels zoals bij het onterecht hanteren van de tarieven.

Sancties bij het onterecht hanteren van tarieven

Bezoekers die tickets reserveren aan een niet toepasselijke tariefregeling riskeren een geldboete van 50 euro per ticket dat aan een niet toepasselijk tarief gereserveerd werd. Daarnaast wordt de bezoeker tot het eind van het openluchtseizoen geweerd op het domein.

De reservaties in het reservatiesysteem worden systematisch gecontroleerd. Daarnaast zijn er ook woonplaats- en identiteitscontroles bij het binnengaan van het domein.