Overdekt zwembad blijft langer gesloten

19
okt
2021

Tijdens de jaarlijkse onderhoudswerken aan het overdekte zwembad merkten we dat in de kuip van het grote zwembad  water tussen het beton en de bezetting sijpelde. Technici vreesden dat de wanden van het zwembad het - onder de druk van het water - zouden begeven. Aangezien dat gevaarlijk is voor de zwemmers werden de werken meteen opgestart.

Extra werken brengen vertragingen mee

Oorspronkelijk was voorzien dat deze werken tegen eind oktober 2021 zouden zijn afgerond. Intussen blijkt dat deze datum niet haalbaar is.

Na de afbraak van de tegels heeft de aannemer extra tijd moeten voorzien om het beton te laten drogen. Dat was nodig om de hechting van de nieuwe lagen te kunnen verzekeren.
Daarnaast is ook de beweegbare bodem spelbreker: het betegelen moet in twee fases gebeuren. Bovendien mag de beweegbare bodem alleen in werking worden gesteld wanneer het zwembad gevuld is met water. Vergelijk het met een waterpomp die niet ‘droog’ mag draaien.

Bij de werken aan het zwembad kwam er ook nogal wat breek- en slijpwerk kijken. Het gevolg hiervan is dat er vuil en stof tot in de kleinste en meest onbereikbare hoeken is geraakt. Een gespecialiseerde firma zorgt ervoor dat alle onderdelen van het zwembad weer 100% proper zullen zijn. Daarna pas kan de kuip gevuld worden met water. Na het vullen duurt het ongeveer een week om het water ‘zwemklaar’ te maken: hygiënisch, veilig en op temperatuur.

We verwachten dat de werken ongeveer half december 2021 klaar zijn. Een officiële openingsdag is voor later voorzien.

Wetteren voorziet compensaties

Wetteraars die tijdensde sluiting van het binnenbad in een ander zwembad in Oost-Vlaanderen gaan zwemmen (tussen 20 oktober 2021 en de heropening van ons overdekt zwembad) krijgen het verschil tussen het tarief voor inwoners en het tarief voor niet-inwoners terugbetaald. Dien het kassaticket of de factuur van deze zwembeurt(en) in aan het loket van de sporthal van Wetteren of na heropening in het zwembad. 

Wetterse sportverenigingen die zwemwater nodig hebben om hun sport te beoefenen kunnen van januari 2022 tot en met april 2022 gratis gebruik maken van het binnenbad. Het gaat hierbij om de al vastgelegde planning of de planning zoals die vorig jaar in voege was. Niet om een eventuele uitbreiding van deze planning.